کد مطلب: 15089 تعداد بازدید: ۵۳۶

جلسه شورای علمی -پژوهشی

یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴
بیست و نهمین جلسه شورای علمی -پژوهشی استان مرکزی تشکیل شد
بیست و نهمین جلسه  شورای علمی -پژوهشی  استان مرکزیتشکیل شد.
 
این نشست در تاریخ21/3/94 درمحل جلسات مدیریت حوزه علمیه خواهران استان با حضور اعضای محترم برگزار و به بررسی موضوعات  پیشنهادی  مدارس تابعه استان پرداخته شد.
در حاشیه این نشست ،  اعضای شورا به برگزاری کارگاه روش انتخاب موضوع و نظارت بر ساختار تحقیقات پایانی   که یکی از وظایف اعضای شورای پژوهش مدارس  است  تاکید بسیارنمودند امری که  به عقیده اعضا باعث بالندگی و پویایی تحقیقات  پایانی سطح 2 خواهد شد .