مرکزی-محلات-مدرسه علمیه فاطمیه(س) -قرآن پژوهی

پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۱۲:۵۶

مرکزی- محلات- مدرسه علمیه فاطمیه-نشست پژوهشی

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰:۲۶

مرکزی-دلیجان-مدرسه علمیه فاطمه المعصومه(س)-معرفی کتاب

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۰۰:۴۸

مرکزی-خنداب-مدرسه علمیه مهدیه-معرفی کتاب

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۳:۰۳