کد مطلب: 103021 تعداد بازدید: ۵۶

کرسی آزاد اندیشی حضور اجتماعی زنان حق یا تکلیف

مرکزی-اراک-مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)-کرسی آزاد اندیشی حضور اجتماعی زنان حق یا تکلیف

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۵:۵۷