کد مطلب: 32492 تعداد بازدید: ۲۷۱

ایستگاه کتاب مدرسه هاجر خمین

یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴:۱۲
برگزاری ایستگاه کتاب مدرسه هاجر خمین به جهت ترویج فرهنگ عاشورایی

به منظور تشویق وترغیب طلاب به مطالعه وهمچنین ترویج فرهنگ عاشورایی ، ایستگاه مطالعه ی کتاب در مدرسه علمیه هاجر خمین با معرفی آثاری در زمینه های مختلف مرتبط با ماه محرم وعاشورا وقیام امام حسین (علیه السلام) برپا گردیده است .طلاب گرامی در فواصل بین ساعات درسی از این کتابها  استفاده می نمایند وبراساس محورهای موجود در این کتب به بحث با یکدیگرپرداخته وطلاب از این طریق با یکدیگر تعامل دارند . ضمنا کتب حماسه حسینی از بین کتابهای ایستگاه به عنوان مسابقه در این دوماه ارائه شده است .