کد مطلب: 43124 تعداد بازدید: ۶۱۹

حضور معاونین پژوهش استان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دوشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵:۵۲
«گزارش حضور معاونین پژوهش استان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران»

به منظور بهره مندی مدارس علمیه استان مرکزی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،مدیریت استان وگروه معاونین پژوهش مدارس ومسئول پژوهش استان در تاریخ 16 و17 اردیبهشت ماه از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدن نموده ومنابع مورد نیاز مدارس توسط معاون پژوهش مدرسه با همفکری قبلی با کتابدار واساتیدوطلاب خریداری شد وهمچنین در نشستی با حضور مدیریت استان از معاونین پژوهش مدارس تقدیر به عمل آمد وهمچنین از معاونین پژوهش فعال در ثبت جشنواره علامه حلی (ره)مجددا با تقدیرنامه وهدیه نقدی تقدیر وتشکر به عمل آمد .امید است که این برنامه سبب ارتقای منابع کتابخانه ای مدارس وتلاش معاونین محترم پژوهش مدارس گردد.