کد مطلب: 46531 تعداد بازدید: ۶۱۵

بازدید حضرت آیت اله اعرافی زیدعزه مدیر محترم حوزه های علمیه از مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مرکزی

چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۰:۰۵
بازدید حضرت آیت اله اعرافی زیدعزه مدیر محترم حوزه های علمیه به همراه حضرت آیت اله دری نجف آبادی زیدعزه نماینده محترم ولی فقیه دامت برکاته در استان مرکزی و جناب آقای مهندس زمانی قمی زیدعزه استاندار محترم استان مرکزی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان مرکزی در تاریخ 96/05/28