کد مطلب: 71688 تعداد بازدید: ۲۶۰

دومین جلسه مشترک پذیرش حوزه های علمیه خواهران و برادران

دوشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۴:۰۴
دومین جلسه مشترک پذیرش حوزه های علمیه خواهران و برادران در تاریخ 1397/10/24 در محل مدیریت حوزه های علمیه برادران برگزار گردید.

دومین جلسه مشترک پذیرش حوزه های علمیه خواهران و برادران در تاریخ 1397/10/24 در محل مدیریت حوزه های علمیه برادران برگزار گردید.

در این جلسه برهمکاری مشترک بین حوزه های علمیه خواهران و برادران به منظور کیفیت بخشی در جذب و پذیرش طلاب سال آینده تاکید شد و معاونین مربوطه راهکارهای عملیاتی مشترکی را ارائه دادند.

مقرر گردید تا در جلسات بعدی با حضور مدیران محترم مدارس و با اولویت استفاده از ظرفیت مبلغین همزمان با آغاز فرایند پذیرش تبلیغات نیز آغاز گردد.