کد مطلب: 80380 تعداد بازدید: ۳۹

برگزاری کارگاه مقاله نویسی

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۳:۰۲
کارگاه مقاله نویسی در تاریخ 5/23درمدرسه علمیه فاطمیه برگزار گردید این کارگاه با حضور استاد دکتر حسامی صبح وعصر برگزارشد

کارگاه مقاله نویسی در تاریخ 5/23درمدرسه علمیه فاطمیه برگزار گردید این کارگاه با حضور استاد دکتر حسامی صبح وعصر برگزارشد