کد مطلب: 82709 تعداد بازدید: ۳۹

میزگرد تبادل معارف و تجربیات زیارت اربعین

مرکزی میزگرد تبادل معارف و تجربیات زیارت اربعین مدرسه علمیه هاجر خمین

سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۷:۲۲
میزگرد تبادل معارف و تجربیات زیارت اربعین با حضور اساتید ارجمند سرکار خانم ایزدپناه و سرکار خانم نظام آبادی در مدرسه علمیه هاجر خمین

میزگرد تبادل معارف و تجربیات زیارت اربعین روز چهارشنبه گذشته 98/07/10با حضور اساتید ارجمند سرکار خانم ایزدپناه و سرکار خانم نظام آبادی در مدرسه علمیه هاجر خمین