کد مطلب: 90344 تعداد بازدید: ۳۶۱

مهربانی ادامه دارد

چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۸:۱۷
برای هم نفس می کشیم تا تنی از نفس باز نماند.

گاهی خدا می خواهد با دست تو ، دست انسان گرفتاری را گرفته است .

وقتی دست افتاده ای را می گیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی و این چه زیباست .