کد مطلب: 90349 تعداد بازدید: ۳۶۱

مهربانی ادامه دارد

چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸:۱۱
دستانی که کمک می کنند از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس ترهستند .

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد .

وقتی دستی را به یاری می گیری بدان که دست دیگرت دست خداست .