کد مطلب: 96131 تعداد بازدید: ۱۸

مدرسه علمیه امام خمینی (ره) آشتیان

کانون دانش آموختگان مدرسه علمیه امام خمینی تشکیل شد

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۶:۵۴
کانون دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران امام خمینی"ره"شهرستان آشتیان استان مرکزی تشکیل شد .

کانون دانش آموختگان مدرسه علمیه خواهران امام خمینی"ره"شهرستان آشتیان استان مرکزی تشکیل شد
در این جلسه  اکرم مقصودی مدیر مدرسه علمیه خواهران امام خمینی آشتیان گفت:
وجود کانون دانش آموختگان در سطح شهرستان بسیار ضروری و مهم است؛ تا با وجود این کانون مسائل اعتقادی و اخلاقی و احکامی بانوان شهرستان توسط دانش آموختگان حل شود
در پایان این جلسه با حضور خانم ها نرگس باقری و زهرا آقانوری معاونین فرهنگی و پژوهشی مدرسه دبیر کانون و اعضای کانون انتخاب شدند .